Mecenaat - BNP Paribas Belgïe
BNP Paribas in Belgïe Over BNP Paribas
Corporate Philanthropy

BNP Paribas Fortis Foundation: sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden bestrijden via educatie  

Via haar mecenaatsbeleid steunt BNP Paribas Fortis Foundation een groot aantal solidariteitsacties in België.

BNP Paribas Fortis Foundation ondersteunt talrijke educatieve projecten voor kinderen.

BNP Paribas Fortis Foundation ondersteunt talrijke educatieve projecten voor kinderen.

Hierbij geldt het bestrijden van sociale uitsluiting via educatieve projecten voor kansarme kinderen en jongeren als voornaamste prioriteit.

Sinds 2010 steunde de Foundation 1.390 Belgische verenigingen, waaronder 843 die een rechtstreekse financiële tussenkomst kregen voor een totaalbudget van ruim 4,6 miljoen euro. Bekijk de dynamische kaart.

Dat zou niet mogelijk zijn zonder de kracht en het engagement van onze medewerkers.  In 2014 namen zo’n 870 van hen deel aan de activiteiten van de Foundation, onder meer als initiatiefnemers van projecten.

Het brede werkterrein van de Foundation behelst de volgende activiteiten.

Steun aan educatieve projecten van verenigingen via sociale integratie van kansarme kinderen en jongeren

Jongeren die hebben afgehaakt, opnieuw op weg helpen.

Jongeren die hebben afgehaakt, opnieuw op weg helpen.

Via het Awards-programma, het uithangbord BNP Paribas Fortis Foundation, steunt de stichting elk jaar educatieve projecten van verenigingen die strijden tegen sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden.

Het Jumpprogramma helpt jongeren die hebben afgehaakt op school, in de maatschappij of in hun gezin terug op weg door steun aan projecten die drie jaar lopen. In november 2014 ging de Foundation een duurzaam partnership aan met drie verenigingen.

De stichting steunt ook leerprogramma’s aan verschillende Belgische universiteiten om jongeren in moeilijkheden weer zin te doen krijgen in leren en hun toekomst te helpen opbouwen.

 

Engagement van de medewerkers

De Foundation moedigt solidariteitsinitiatieven aan waarin medewerkers in teamverband en tijdens de werkuren als vrijwilliger actief zijn: de Solidarity Team Buildings, of meer individueel: de Help2Help-programma’s en Move2Help. Bekijk het filmpje hieronder om de sfeer van een Solidarity Team Building op te snuiven.

Solidariteitsacties

De Foundation schenkt logistieke middelen, zoals meubilair alsook informaticamateriaal om de digitale kloof te dichten.

Verder organiseert de Foundation elke winter een grootschalige inzameling van ‘Rode centjes’ in alle kantoren van BNP Paribas Fortis en Fintro. In 2014 leverde deze actie 107.000 euro op, waarmee de Voedselbanken ruim 35.650 maaltijden konden uitdelen aan minderbedeelden in ons land.


Deze video illustreert de uitdagingen waarmee sociale organisaties zoals De Okkernoot geconfronteerd zijn. Deze vzw biedt mensen met autisme of autismespectrumstoornissen dagopvang, woongelegenheid en zinvolle dagbesteding. Gedurende drie dagen in oktober 2013 hielpen meer dan 150 medewerkers van BNP Paribas toen om beurten bij verschillende werkzaamheden aan de site in opbouw in Denderwindeke en op de bestaande locatie in Vollezele: gladschuren en opknappen van ramen en deuren, reiniging van de werf, bepleistering, graven van een greppel voor de afvoerbuizen, schilderen, meubilair voor de nieuwe site in elkaar zetten, enz.

BNP Paribas werkt wereldwijd aan een beter sociaal en cultureel klimaat

Via haar diverse stichtingen en dankzij de betrokkenheid van haar medewerkers, ondersteunt de groep BNP Paribas tal van projecten op het gebied van cultuur, solidariteit, onderwijs, gezondheid en milieu.

BNP Paribas Corporate Philantropy zorgt voor de samenhang en de doeltreffendheid van de verschillende steunprogramma’s die de bank wereldwijd voert. Dit beleid is in handen van BNP Paribas Foundation, opgericht in 1984.