Maatschappelijk verantwoord ondernemen - BNP Paribas Belgïe
BNP Paribas in Belgïe Over BNP Paribas
Corporate Social Responsibility

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Doorsturen naar een vriendDoorsturen naar een vriend PrintPrint

Duurzame bedrijfsvoering

BNP Paribas stippelt zijn beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) uit in het verlengde van zijn basismetiers. De BNP Paribas-ondernemingen nemen hun verbintenissen op dat gebied even ernstig en voeren ze met evenveel professionalisme uit als hun commerciële activiteiten.

Ook in België komt die vooruitstrevende benadering in een veranderende wereld op verschillende manieren tot uiting.

Ten dienste van de Belgische economieBNP Paribas steunt de economische ontwikkeling in de landen waarin het actief is. Die economische verantwoordelijkheid wordt in eerste instantie uitgeoefend door de Belgische economie en talrijke projecten van klanten te financieren. Eind 2013 bedroegen de uitstaande lange-termijnkredieten aan ondernemingen en particulieren 113,2 miljard euro.

Een aanzienlijk deel van die kredieten gaat naar ruim 420.000 ondernemers (zelfstandigen, vrije beroepers, kleine bedrijven), naar de social profit- en public bankingsector (ziekenhuizen, scholen…), naar investeringen in duurzame energiebronnen en energiebesparende projecten alsook de financiering van ‘groene’ voertuigen door zowel particulieren als ondernemingen.

Wij integreren steeds verder criteria inzake milieu, sociale aspecten en deugdelijk bestuur in onze financierings- en beleggingsbeslissingen, onder meer via ons steeds uitgebreidere duurzaam beleggingsaanbod.

Wij hebben een specifiek aanbod voor startende ondernemers en steunen ook een aantal externe initiatieven op dat vlak (Bryo, Vlajo, Jeunes Entreprises, …).

De financiële vaardigheden van zowel klanten als niet-klanten verhogen wordt ook als een prioriteit beschouwd.

Gelijke kansen en diversiteit staan hoop op onze agenda: BNP Paribas heeft nood aan ieders talenten.Onze verantwoordelijkheid als werkgever komt tot uiting in een loyaal en respectvol HR-beleid.  In ons diversiteitsbeleid staan een aantal prioriteiten centraal: alle talenten stimuleren, ongeacht hun origine; gendergelijkheid op alle niveaus aanmoedigen; zorgen voor een goede integratie van medewerkers met een beperking en er ook voor zorgen dat de aangeboden diensten gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle klanten; de samenwerking tussen de generaties bevorderen.

Onze ecologische voetafdruk verminderenOnze verantwoordelijkheid tegenover het milieu komt tot uiting in de voortdurende inspanningen die de groep levert om de impact op het milieu die ze zelf, door haar eigen werking, veroorzaakt, te verminderen.

Onze prioriteiten bestaan erin het papierverbruik per medewerker met 30%, en de CO2-uitstoot veroorzaakt door beroepsverplaatsingen en energieverbruik met 25% te doen dalen tegen 2020. In maart 2014 kregen wij twee bijkomende labels ‘ecodynamische onderneming’ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor onze milieubewuste aanpak, toegepast op onze gebouwen en uitrustingen.

Wij dragen ook een verantwoordelijkheid op het vlak van maatschappelijke solidariteit. Zo ondersteunt BNP Paribas de sociale economie onder meer via microStart (die in juni 2014 haar 1.000ste Belgische microkrediet toekende) en Rural Impulse Fund II, een beleggingsfonds dat aan microfinanciering gerelateerde financiële diensten verleent in de armste rurale gebieden in ontwikkelingslanden en waarin BNP Paribas Fortis 7,5 miljoen euro investeerde in 2013.

Heel wat kredieten worden ook toegekend aan Belgische sociale ondernemingen, die op een concurrentiële markt actief zijn maar winst niet als een doel op zich beschouwen.

750 medewerkers zetten zich elk jaar als vrijwilliger in voor het verenigingsleven.
750 medewerkers zetten zich elk jaar als vrijwilliger in voor het verenigingsleven.

 Het Belgische verenigingsleven kan ook op de blijvende steun van onze private stichting rekenen, niet in het minst voor de financiering van educatieve projecten die de integratie van kansarme kinderen en jongeren nastreven.

Bovendien worden via de jaarlijkse ‘Rode Centjes’-inzamelactie tienduizenden maaltijden voor de minderbedeelden geschonken aan de Voedselbanken.

Ook verschillende Belgische universiteiten kunnen op aanzienlijke steun rekenen via de financiering van leerstoelen.

Tot slot komt ons sterke maatschappelijke engagement ook tot uiting via een sponsoringbeleid dat onder meer artistieke expressie aanmoedigt en de verspreiding van cultuur bevordert in België.

BNP Paribas, een verantwoordelijke economische speler

Het zijn van een verantwoordelijke bank betekent voor de Groep haar economische verantwoordelijkheden te erkennen en te werken aan de financiering van projecten van klanten.

Daarnaast erkent BNP Paribas dat zij verantwoordelijkheden heeft in drie andere gebieden:

Werkgeversverantwoordelijkheid: Op een eerlijke en loyale wijze de 200.000 medewerkers van de Groep behandelen en een betekenisvolle en serieuze dialoog aangaan met vertegenwoordigers van de vakbond.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Helpen om sociale uitsluiting te bestrijden en onderwijs en cultuur te bevorderen. De Groep speelt een sterke positieve rol in de maatschappij door middel van initiatieven en projecten, zoals speciale bijstand voor kansarme wijken en gemarginaliseerde gebieden, microkrediet, steun voor liefdadigheidsorganisaties en sociale ondernemingen. Onze maatschappelijke betrokkenheid komt ook tot uiting in de corporate filantropie werkzaamheden van de BNP Paribas Foundation, wiens liefdadigheidsinitiatieven bestaan uit educatieve, culturele en volksgezondheidsprojecten.

Ecologische verantwoordelijkheid: BNP Paribas besteedt veel zorg aan de effecten die zij wereldwijd heeft op het milieu. De Groep heeft een gedetailleerd beleid opgesteld en toegepast op zowel het dagelijks functioneren als op de kwetsbare activiteiten en ondersteunt daarnaast initiatieven op milieugebied van de BNP Paribas Foundation.