Duurzaam aanbod - BNP Paribas Belgïe
BNP Paribas in Belgïe Over BNP Paribas

Beleggen met maatschappelijke waarde

In België zoals in zijn andere thuismarkten houdt BNP Paribas bij het ontwikkelen, promoten en verdelen van zijn financiële producten en diensten meer en meer rekening met ecologische duurzaamheid, sociale factoren en verantwoorde normen van bedrijfsvoering, de zogenaamde MMG-criteria (milieu, maatschappij & governance).

Bovendien vindt ons steeds uitgebreidere duurzaam beleggingsaanbod meer en meer ingang bij de klanten, zowel particulieren als ondernemingen en instellingen.

Bedrijven die een positieve bijdrage leveren op milieugebied

Bedrijven die een positieve bijdrage leveren op milieugebied

“Als een klant kiest voor een duurzaam financieel product en hiermee projecten met een sociaal- of leefmilieucomponent steunt, krijgt zijn spaargeld een extra dimensie,” stelt Alex Houtart, directeur Corporate Social Responsibility. “Een positieve rol spelen ten aanzien van de reële economie hoeft echter niet ten koste te gaan van het rendement. Wel integendeel want vandaag is de rentabiliteit van maatschappelijk verantwoorde beleggingen (MVB) – socially responsible investments, SRI – minstens vergelijkbaar met die van veel andere beleggingen.”

 Zo bleek tijdens de moeilijke beursperiodes van de afgelopen jaren dat de gemengde ICB’s beleggingsfondsen – ‘instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) – uit het SRI-gamma minder terrein moesten prijsgeven dan de klassiek beheerde ICB’s. “Dat heeft ermee te maken dat een aantal risicovolle activaklassen, zoals high yield-obligaties, groeilandenobligaties en hedgefondsen niet of veel minder in die portefeuilles vertegenwoordigd zijn,” legt Guy Janssens, van BNP Paribas Fortis Private Banking, uit.

Natuurlijk kan er geen enkele garantie gegeven worden dat de rendementen uit het verleden ook in de toekomst zullen gerealiseerd worden. Het blijven uiteraard beleggingen op de financiële markten.

Ethisch beleggen

“In zijn meest elementaire vorm betekent duurzaam beleggen dat een aantal ‘on-ethische’ organisaties en bedrijven volledig geweerd worden uit al onze beleggingsportefeuilles en –fondsen,” gaat Guy Janssens voort. “Hiervoor werken we met een uitsluitingslijst die gebaseerd is op de tien principes van het Global Compact inzake mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding en de zes richtlijnen voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties.

Daarop staan bijvoorbeeld producten van controversiële wapens, zoals clusterbommen of antipersoonsmijnen, bedrijven die medeplichtig zijn aan de schending van de mensenrechten of organisaties die niet voldoen aan de minimumnormen inzake milieu. Die vindt men in geen enkel beleggingsfonds van BNP Paribas terug.”

SRI-keurmerk

Bedrijven die een positieve bijdrage leveren op maatschappelijk gebied

Voor beleggingsfondsen (ICB’s) die het SRI-keurmerk ‘maatschappelijk verantwoorde investering’ dragen, wegen de duurzaamheidscriteria nog een stuk zwaarder door.

Voor die categorie van fondsen gaat de beheerder op zoek naar bedrijven die een positieve bijdrage leveren op sociaal, maatschappelijk of milieugebied. In een eerste selectie worden er binnen sector die bedrijven uitgepikt die ‘best in class’ zijn op het vlak van duurzaamheid. In een tweede selectie kan die keuze nog verder vernauwd worden door specifiek te focussen op bedrijven die werken aan toekomstgerichte oplossingen voor de grote uitdagingen van onze samenleving, zoals de klimaatverandering, milieuvervuiling, hernieuwbare energie of rationeel grondstofgebruik.

Dat dubbele selectieproces heeft onder meer geleid tot de creatie van succesvolle fondsen die inspelen op beleggingsopportuniteiten in maatschappelijk belangrijke domeinen, zoals bijvoorbeeld watervoorziening, afvalverwerking of de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

“Deze toetsing aan de MMG-criteria vormt een aanvulling op de financiële analyse die wij uitvoeren om de meest aantrekkelijke ondernemingen te selecteren,” voegt Kristel Cools, van BNP Paribas Investment Partners, de vermogensbeheerder van de Groep BNP Paribas, er aan toe.

“Dit kan ook alle actoren stimuleren om hun beleid op het vlak van duurzame ontwikkeling verder uit te bouwen.”

Goede vooruitzichten

Duurzame aandelenfondsen rond thema’s zoals water en hernieuwbare energie konden de afgelopen twee jaar bovendien erg mooie resultaten voorleggen. “Aangezien die beleggingsfondsen (ICB’s) inspelen op een thematiek die alleen maar sterker zal worden, blijven de vooruitzichten ook de komende jaren goed,” meent Guy Janssens. “Dat geldt ook voor duurzaam werkende bedrijven uit andere sectoren. Door hun energiekosten te verlagen, de milieurisico’s onder controle te houden en respectvol om te gaan met mensen in en rond het bedrijf, kiezen ze ervoor om vooruit te denken. Zo kunnen ze hun groei op lange termijn consolideren en hun imago versterken. Dat toont aan dat ethiek en potentieel rendement perfect hand in hand kunnen gaan voor beleggers. Maar zoals steeds dient de belegger zich bewust te zijn van de risico’s van een belegging.”

Een gediversifieerd aanbod

_Naast beleggingsfondsen bestaan er nog andere producten die onderhevig zijn aan een strenge selectie op sociaal en ecologisch vlak.

Zo biedt BNP Paribas Fortis sinds april 2013 beleggingsproducten aan, onder de vorm van obligaties en sinds 2014 financiële verzekeringen, waarmee de belegger een sociaal-economische of maatschappelijke dimensie kan geven aan zijn spaargeld in combinatie met kapitaalbescherming op eindvervaldag. Het rendement is daarbij niet gegarandeerd, maar gekoppeld aan de evolutie van een onderliggende aandelenindex, die op zijn beurt een ethisch karakter heeft.

“De bank garandeert dat het belegde geld op een sociaal en maatschappelijk verantwoorde manier wordt gebruikt voor kredieten aan projecten met een sterke maatschappelijke of sociaal verantwoorde inslag,” vertelt Jurgen Vanhaverbeke, van Product Management Invest bij BNP Paribas Fortis. “Dit wordt hierbij gecertifieerd door een onafhankelijke instelling en autoriteit op dit vlak, Forum Ethibel”. Sinds de lancering werd hierin al meer dan 100 miljoen euro belegd.

Ook bij discretionair beheer (waarbij de bank in opdracht van haar klant zelf de investeringsstrategie bepaalt) gaat er meer een meer aandacht naar duurzaamheidscriteria met een sterke ingroei van het beheerde vermogen, met liefst circa 400% in 2013.


 

  • BNP Paribas