BNP Paribas in België Nieuws & pers
11/30/2009 - , ,

Dankzij het succes van haar campagne voor duurzaam beleggen schenkt BNP Paribas Fortis 120.000 euro aan 4 ngo’s: Plan België, Max Havelaar, het Rode Kruis en Natuurpunt

Doorsturen naar een vriendDoorsturen naar een vriend PrintPrint

In het kader van de week van het Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren die Belsif in oktober organiseerde, lanceerde BNP Paribas Fortis een campagne van één maand om duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen te promoten. Per inschrijving vanaf 1.000 EUR in een selectie van duurzame beleggingsproducten, investeerde BNP Paribas Fortis tussen 15 oktober en 14 november 10 euro in ‘duurzame’ projecten. BNP Paribas Fortis baseerde zich op een enquête onder haar klanten om hun voorkeuren te kennen. Onze klanten kozen voor vier actieterreinen en op basis daarvan werden 4 ngo’s geselecteerd.

Het Rode Kruis, op het vlak van vrijwilligerswerk

Max Havelaar, op het vlak van eerlijke handel

Natuurpunt/Natagora, op het vlak van natuurbescherming

Plan België, dat zich bezighoudt met het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in ontwikkelingslanden

Peter Vandekerckhove, CEO Retail and Private Banking bij BNP Paribas Fortis, verklaart: “Met veel genoegen en fierheid kunnen wij elk van deze vier ngo’s een cheque van 30.000 euro overhandigen. Uit dit bedrag blijkt dat onze klanten duidelijk hun interesse en hun hart hebben getoond tijdens onze campagne voor duurzaam beleggen. Hoewel onze klanten nog niet zo vaak kiezen voor zogenaamde ‘SRI’-beleggingen (Socially Responsible Investments), denken we toch dat deze operatie heeft bewezen dat je duurzaam kunt beleggen zonder rendement op je belegging op te offeren, integendeel. Wij willen onze klanten hartelijk bedanken omdat ze de stap naar een ‘andere’ belegging hebben durven zetten. Dit zal de hele gemeenschap ten goede komen”.

Duurzame beleggingen maken integraal deel uit van het productgamma dat BNP Paribas haar klanten aanbiedt. Dit gamma wordt maandelijks uitgebreid met een of meer nieuwe ‘SRI’-producten.
Tijdens de campagne hebben ruim 10.000 klanten van BNP Paribas Fortis ingeschreven op een brede selectie van ‘SRI’-producten.

Plan België
Plan België is een ontwikkelingsorganisatie die er, via diverse projecten wereldwijd, naar streeft om de leefomstandigheden van kinderen in ontwikkelingslanden duurzaam te verbeteren en hun rechten te beschermen. Dit gebeurt in samenspraak met de plaatselijke gemeenschappen en met respect voor, en ter bescherming van de kinderrechten. Want elk kind telt.
Plan België zal de 30.000 euro die ze van BNP Paribas Fortis ontving, gebruiken voor de medefinanciering van het project ‘Integrale Ontwikkeling van jonge kinderen (0 – 6 jaar)’ in Cambodja. Plan België lanceerde dit project in januari 2009. Het peuter- en kleuteronderwijs behoort momenteel niet tot de prioriteiten van de Cambodjaanse autoriteiten. Via dit ECCD-project (Early Childhood Care and Development) richt Plan België zich tot de allerkleinsten, want de eerste levensjaren zijn cruciaal in de ontwikkeling van het kind: als het kind dan onvoldoende wordt gestimuleerd, kan het zijn potentieel vaak niet volledig ontwikkelen.

www.planbelgië.be

Max Havelaar
Max Havelaar is het keurmerk voor eerlijke handel. Max Havelaar controleert of 1,5 miljoen families in 59 ontwikkelingslanden een faire prijs krijgen voor hun producten. Bovendien garandeert het Max Havelaar-logo op uw product dat het op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier tot stand kwam.
Max Havelaar zal het ontvangen bedrag gebruiken om projecten voor eerlijke handel in het Zuiden te financieren.

www.maxhavelaar.be

Rode Kruis
Het Rode Kruis helpt wereldwijd miljoenen mensen met noodhulp en structurele hulp. Ook in België staan Rode Kruis-vrijwilligers klaar voor de bevolking om hulp te bieden waar nodig: van sociale hulp tot rampenhulpverlening. Behalve hulp bieden, organiseert het Rode Kruis ook talloze opleidingen eerste hulp en preventie.
Het Rode Kruis zal de fondsen van BNP Paribas Fortis gebruiken voor de financiering van projecten in het kader van de Eerste Hulp-opleiding voor de Belgische bevolking.

www.rodekruis.be

Natuurpunt/Natagora
Bij Natuurpunt en zijn Franstalige tegenhanger Natagora zijn 90.000 gezinnen aangesloten, verspreid over de drie gewesten van het land. Zij hebben één ding gemeen: hun bekommernis om de toekomst van de natuur en het landschap. Dankzij de inspanningen van Natuurpunt/Natagora blijven unieke natuurgebieden gevrijwaard.
Natuurpunt/Natagora zal het ontvangen bedrag gebruiken voor de bescherming van natuurgebieden in België door deze gebieden aan te kopen en op een duurzame manier te beheren.

www.natuurpunt.be
www.natagora.be

BNP Paribas Fortis biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen met AG Insurance, de grootste verzekeraar in België. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

BNP Paribas is de grootste depositobank in de eurozone en behoort volgens Standard & Poor’s tot de zes meest solide banken wereldwijd. De groep stelt meer dan 205.000 mensen tewerk in 85 landen. BNP Paribas bekleedt sleutelposities in drie grote activiteitsdomeinen: Retail Banking, Investment Solutions en Corporate & Investment Banking. BNP Paribas heeft vier thuismarkten voor retailbankieren in Europa: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. De bank is bovendien in belangrijke mate aanwezig in de Verenigde Staten en ze bekleedt sterke posities in Azië en in opkomende markten.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.fortisbank.com en www.bnpparibas.com.

Perscontact:
+32 (0)2 565 35 84