BNP Paribas in België Nieuws & pers
04/19/2012 - , ,

BNP Paribas Fortis lanceert de ‘Groen+ spaarrekening’ voor milieubewust sparen

Doorsturen naar een vriendDoorsturen naar een vriend PrintPrint

In het kader van de nauwe banden tussen BNP Paribas Fortis, Natuurpunt en Natagora, lanceert de bank de ‘Groen+ spaarrekening’. Het principe: sparen en tegelijkertijd ecologisch waardevolle projecten steunen.

Je inzetten voor ‘een wereld in verandering’. Dat vat de visie van BNP Paribas Fortis over de sociale, ecologische en andere maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen perfect samen. In het kader van dat beleid van duurzame ontwikkeling zet de bank een nieuwe stap in haar partnership met Natuurpunt et Natagora, de belangrijkste verenigingen voor natuurbescherming in België, met de lancering van de ‘Groen+ spaarrekening’.

De ‘Groen+ spaarrekening’, die vanaf 20 april beschikbaar zal zijn, zal alle mogelijkheden van een spaarrekening bieden ten dienste van de reële economie, maar daarnaast – vooral – ook een ecologische meerwaarde. Concreet is de ‘Groen+ spaarrekening’ identiek aan een traditionele spaarrekening, met dezelfde rentetarieven voor de klanten, maar met één belangrijk verschil: de bank zal jaarlijks een bijdrage doorstorten aan Natagora en Natuurpunt om milieuprojecten in België te steunen.

Op basis van het totale bedrag van de stortingen op alle ‘Groen+ spaarrekeningen’ zal BNP Paribas Fortis een euro bijdragen per tranche van 1.000 euro spaargeld. De bijdrage van de bank, die elk jaar op 20 april wordt berekend, is begrensd tot 200.000 euro voor de twee verenigingen.

Zowel bestaande als nieuwe klanten kunnen een duurzame ‘Groen+ spaarrekening’ openen. Dat kan in een kantoor, maar ook online via een internet-interface (PC Banking).

“Het is onze ambitie een verantwoordelijke bank te zijn, die zich engageert voor duurzame ontwikkeling,” verzekert Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis. “Met de ‘Groen+ spaarrekening’ willen wij onze klanten in dat engagement laten delen, door samen met hen Natuurpunt en Natagora middelen te bezorgen voor nieuwe projecten om de natuur te beschermen en de biodiversiteit te bevorderen.”

Een uitzonderlijk partnership voor uitzonderlijke locaties

Als tegenprestatie voor het geld dat BNP Paribas Fortis – met de steun van de spaarders – aan Natagora en Natuurpunt zal storten, zullen beide vzw’s investeren in ecologisch zeer waardevolle projecten.

Met hun steun aan Natuurpunt trekken de bank en haar spaarders de kaart van biodiversiteit en sociale tewerkstelling. “De bouw van bio-ecologische loodsen in Gent, Genk, Bonheiden en Tienen – om ter plaatse werken voor natuurbeheer te kunnen uitvoeren – zal automatisch de sociale tewerkstelling stimuleren voor de uitvoering van taken die de vrijwilligers van Natuurpunt zelf niet op zich kunnen nemen” vertelt Chris Steenwegen, Nationaal Directeur van Natuurpunt. “Deze nieuwe formule van spaarrekening zal dus financiële en menselijke middelen vrijmaken waarmee we de biodiversiteit in Vlaanderen intensiever kunnen bevorderen.”

Een ‘win-win’-operatie die de spaarders met een ‘Groen+ spaarrekening’, BNP Paribas Fortis en Natagora zullen verwezenlijken door de handen in elkaar te slaan voor de bescherming van een natuurgebied in Hollogne-sur-Geer. “Het geld van dit initiatief gaat naar de inrichting van dit belangrijke vogelreservaat,” preciseert Philippe Funcken, Algemeen Directeur van Natagora. “We krijgen al vele jaren steun van BNP Paribas Fortis voor andere natuurgebieden, zoals de vijver van Virelles; dit initiatief past perfect in die filosofie.”

Jarenlange samenwerking met Natagora en Natuurpunt

Met dit nieuwe initiatief versterkt BNP Paribas Fortis zijn partnership met Natagora en Natuurpunt. Dat is ontstaan in 1985, toen de toenmalige Generale Bank het natuurreservaat van Virelles in Henegouwen kocht en het beheer ervan toevertrouwde aan de voorlopers van Natagora en Natuurpunt (Aves en de Belgische Natuur- en Vogelreservaten).

Ondertussen werd die samenwerking versterkt via verschillende initiatieven die de bank in de voorbije maanden lanceerde:

Zo was er de recente actie tijdens het Autosalon, waarbij voor elke milieuvriendelijke auto (<115 gr. CO²/km voor dieselwagens en <130 gr. CO²/km voor benzinewagens) die een klant van Corporate and Public Banking Belgium leasede bij BNP Paribas Lease, 350m² bos werd beschermd. Dat leidde tot het behoud van zo’n 30.100m² bosgrond;

Verder kon de bank door een actie waarmee ze haar medewerkers via een interne quiz ertoe aanzette om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door hun CO²-uitstoot te verminderen, 236 bomen kopen en aan de vzw’s schenken.

Ten slotte sponsort BNP Paribas Fortis ook een team medewerkers dat op 27 mei tijdens de 20km door Brussel de kleuren van de bank en van de vzw’s Natuurpunt, Natagora, Child Focus en Génération Nouvelle zal verdedigen, met de bedoeling meer dan 5.000 euro in te zamelen voor Natuurpunt en Natagora.

Al die gezamenlijke acties zullen voor Natagora en Natuurpunt financiële middelen opleveren die ze kunnen gebruiken voor de verwezenlijking van hun doelstellingen en opdracht, nl. de bescherming van de natuur in België. De lancering van de ‘Groen+ spaarrekening’ vormt een logische aanvulling op deze initiatieven.

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be) biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen met AG Insurance, de grootste verzekeraar in België. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) behoort wereldwijd tot de banken met de beste ratings*. De Groep heeft vestigingen in meer dan 80 landen en meer dan 200.000 medewerkers, waarvan meer dan 160.000 in Europa. Het is toonaangevend in zijn drie kernactiviteiten: Retail Banking, Investment Solutions en Corporate & Investment Banking. De groep heeft vier thuismarkten voor retail banking in Europa: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. BNP Paribas ontplooit ook zijn geïntegreerde model in de zone Europa-Middellandse Zeegebied en heeft een belangrijk netwerk in de Verenigde Staten. BNP Paribas Personal Finance is nummer één in kredieten aan particulieren in Europa. Ook voor Corporate & Investment Banking en Investment Solutions is BNP Paribas leidend in Europa en neemt de groep steeds sterker wordende posities in Azië in.

*AA- rating door Standard & Poor’s.

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen met een ledenbestand van 88.000 gezinnen. Duizenden vrijwilligers en meer dan 350 professionele medewerkers zetten zich in voor het behoud van belangrijke biotopen, soorten en landschappen. De vereniging wil de resterende natuur in Vlaanderen beschermen door het aankopen en beheren van gebieden, het bestuderen en monitoren van soorten en biotopen, educatie van het brede en meer gespecialiseerde publiek en lobbyen bij beleidsmakers. Natuurpunt beheert een 500-tal natuurgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 19.000 hectare.

Natagora is een vzw die honderden vrijwilligers met groene vingers en duizenden natuurliefhebbers verenigt. Haar belangrijkste doelstellingen: de biodiversiteit behouden, de algemene milieukwaliteit verbeteren en het evenwicht tussen mens en natuur optimaliseren in Brussel en in Wallonië. Via programma’s voor de opvolging van soorten en het herstel van zeldzame biotopen beschermt Natagora meer dan 4.300 hectare waardevol natuurgebied. De vzw organiseert ook natuurwandelingen en -bezoeken, zet milieuactiviteiten op voor kinderen en ontwikkelt partnerships om omvangrijke projecten zoals de klimaatopwarming aan te pakken.

Perscontact

BNP Paribas Fortis : Valéry Halloy +32 (0)2 565 46 50

Natuurpunt : Chris Steenwegen +32 (0) 15 29 72 20

Natagora : Philippe Funcken +32 (0) 487 971 711