BNP Paribas in België Nieuws & pers
02/27/2015 -

De ‘Rode Centjes’-solidariteitsactie levert 107.000 euro op voor de Voedselbanken

Doorsturen naar een vriendDoorsturen naar een vriend PrintPrint

De vierde editie van de nationale ‘Rode Centjes’-campagne heeft weer een golf van solidariteit op gang gebracht bij de klanten van BNP Paribas Fortis, de deelnemende scholen en de medewerkers van de bank. Over heel het land werden zo’n 4 miljoen muntjes ingezameld, goed voor 107.000 euro in totaal. Daarmee kunnen de Belgische Voedselbanken meer dan 35.650 maaltijden uitdelen aan de minderbedeelden.

In België is amper 5% van de muntjes van 1, 2 en 5 cent echt in gebruik. De overgrote meerderheid blijft achter in de zak van een of ander kledingstuk, in een potje of een lade. Sinds kort mogen handelaars bij contante betaling wettelijk het bedrag van het kasticket afronden op 5 cent. Zo zullen nog minder koperen muntjes de weg naar onze portemonnee vinden. Toch blijven ze nuttig, zeker voor de ‘Rode Centjes’-actie van BNP Paribas Fortis Foundation.

De ‘Rode Centjes’-campagne, die van 1 december 2014 tot 16 januari 2015 in de kantoren van BNP Paribas Fortis en Fintro en in een dertigtal lagere en secundaire scholen liep, kon op massale steun rekenen. Dankzij het enthousiasme en de gulheid van de leerlingen en van de klanten en medewerkers van de bank, werden in de spaarboxen van de Voedselbanken zo’n 4 miljoen geldstukjes ingezameld, goed voor bijna 2.000 zakken kleingeld of 12 ton muntjes.

Nadat de opbrengst gewogen, gesorteerd en geboekt was, bleek dat de actie, net als vorig jaar, meer dan 100.000 euro in het laatje had gebracht. Ze sloot af op 107.000 euro.

Als je weet dat een warme maaltijd gemiddeld 3 euro kost, kunnen de Belgische Voedselbanken met het opgehaalde geld dus meer dan 35.650 maaltijden aanbieden. De vier edities van de ‘Rode Centjes’-actie samen zorgden samen voor ruim 119.500 warme maaltijden.

BNP Paribas Fortis Foundation wil in het bijzonder haar waardering uitdrukken voor de lagere en secundaire scholen die hun schouders onder de actie hebben gezet. Hun inzet leverde nagenoeg bijna 8.000 euro op.

Net als vorig jaar besloot BNP Paribas Fortis Foundation een extra gift aan de Voedselbanken te doen. De private stichting van BNP Paribas Fortis biedt namelijk een maaltijd aan voor elke retweet of Facebook-share van een specifieke post en voor elke check-in van een bezoeker in een door BNP Paribas Fortis en Fintro aangemaakte foursquare®-venue, met een maximum van 5.000 maaltijden of 15.000 euro. Met 4.444 shares, 793 retweets en 3.379 ‘check-ins’ heeft de actie het streefdoel ruim overtroffen.

Volgens Alfons De Vadder, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken, stimuleert deze concrete actie van BNP Paribas Fortis Foundation het maatschappelijk engagement van de burgers: “Op een ogenblik dat het aantal minderbedeelden alleen maar toeneemt en de Voedselbanken grote inspanningen moeten leveren om in voedselhulp te voorzien, is het bemoedigend vast te stellen dat de burgers massaal hebben deelgenomen aan de ‘Rode Centjes’-solidariteitsactie. De 35.650 maaltijden die we kunnen uitdelen, zullen zeer op prijs gesteld worden.”

Jaar na jaar doen meer minderbedeelden een beroep op de Belgische Voedselbanken, daarom engageren BNP Paribas Fortis Foundation en de Voedselbanken zich nu reeds voor een nieuwe actie eind 2015.

Perscontacten:

Belgische Federatie van Voedselbanken vzw
Tel.: 02/ 559 11 10
info@foodbanks.be

BNP Paribas Fortis
Tel.: 02/ 565 47 37
pressbnpparibasfortis@bnpparibasfortis.com

BNP Paribas Fortis Foundation, private stichting

Samen met andere solidariteitsacties, kadert de inzameling van rode centjes in de schenkingspolitiek die BNP Paribas Fortis voert via zijn private stichting. Zo steunt BNP Paribas Fortis Foundation tal van verenigingen en organisaties in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. BNP Paribas Fortis Foundation werd op 8 april 2010 juridisch opgericht als private stichting. Met die oprichting bevestigt BNP Paribas Fortis zijn engagement voor het bedrijfsmecenaat en combineert het veertien jaar ervaring van Fortis Foundation Belgium met de waarden van de groep BNP Paribas.

BNP Paribas Fortis Foundation werkt met haar solidariteitsacties voornamelijk rond drie krachtlijnen:
• de sociale integratie van kansarme kinderen en jongeren aan de hand van educatieve projecten
• de ondersteuning van solidariteitsprojecten waarin de medewerkers van de bank betrokken zijn
• het inschakelen van het net van de bank voor solidariteitsacties, zoals de eindejaarsactie ‘Rode Centjes’

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt de bank nauw samen met AG Insurance, de grootste verzekeraar in België. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

De Voedselbanken (www.voedselbanken.be) De Belgische Federatie van Voedselbanken is een koepelorganisatie. Ze vertegenwoordigt een nationaal net van 9 regionale voedselbanken, die de levensmiddelen onder caritatieve verenigingen verdelen. Het doel van de Voedselbanken is voedselhulp aan de minderbedeelden. Daartoe ontvangen ze gratis grote hoeveelheden levensmiddelen van het Europese Voedselprogramma, maar ook van de voedingsindustrie, grote distributiebedrijven en veilingen, en organiseren ze collectes bij het grote publiek. Alle ingezamelde bedragen worden gebruikt om zo veel mogelijk maaltijden aan de minderbedeelden te schenken. Op dit ogenblik wordt jaarlijks ruim 13.072 ton levensmiddelen ingezameld en via zo’n 622 lokale caritatieve verenigingen onder 130.030 begunstigden verdeeld.