BNP Paribas in België Carrière
Carrière

De vier kernwaarden van BNP Paribas vormen de culturele basis van de groep.

Deze waarden verwijzen naar de ambitie van BNP Paribas om ‘De bank voor een wereld in verandering’ te zijn.

Vooruitziendheid
Snel situaties en ontwikkelingen beoordelen en kansen en risico’s identificeren.
Efficiënt beslissingen nemen en acties ondernemen.

Creativiteit
Nieuwe initiatieven en ideeën aanmoedigen.
De initiatiefnemers onderscheiden.

Engagement
Zich geheel in dienst stellen van de klanten en het collectieve succes.
Blijk geven van voorbeeldig gedrag.

Ambitie
Zin hebben in uitdagingen en leiderschap.
De drang voelen om als team te winnen in een competitie waarin de klant de scheidsrechter is.
 

Management principles

De BNP Paribas-managers verbinden er zich toe onderstaande principes op individueel én collectief vlak te promoten:

Client focus
Onze mensen inspireren om innovatief en klantgericht te werken; het belang van de klant staat immers altijd centraal.

Risk-aware entrepreneurship
Initiatieven nemen om ontwikkeling en efficiëntie te bevorderen, en daarbij

  • verantwoordelijkheid nemen
  • onderling samenwerken met de andere entiteiten, in het algemeen belang van de groep en zijn klanten
  • voortdurend oog hebben voor de risico’s die onder onze verantwoordelijkheid vallen

en onze medewerkers de autonomie en middelen geven om hetzelfde te doen.

People care
Zorg dragen voor onze mensen door hen te respecteren, hun prestaties te erkennen, hun talenten en competenties te ontwikkelen en iedereen gelijke kansen te geven.

Lead by example
Het goede voorbeeld geven in ons gedrag en onze ethische waarden:

  • door de regelgeving en compliancevoorschriften na te leven en ons maatschappelijk verantwoord te gedragen
  • door deze managementprincipes toe te passen, aangezien wij dat ook van onze teams verwachten.