Disclaimer Amerikaanse ingezetene of burger

  • Als gevolg van bepaalde Amerikaanse wetgeving, restricties opgelegd door emittenten van financiële producten en de interne regels van de bank, behoudt BNP Paribas zich het recht voor om geen beleggingsdiensten aan te bieden aan klanten met de Amerikaanse nationaliteit en Amerikaanse ingezetenen. Voor reeds bestaande klanten met een dergelijk statuut zijn er onder bepaalde voorwaarden nog beperkte beleggingsdiensten mogelijk. 
  • De informatie op deze website is niet bestemd voor klanten met de Amerikaanse nationaliteit en voor Amerikaanse ingezetenen.
  • Daarnaast is het deze klanten niet toegelaten om, terwijl men zich op het grondgebied van de Verenigde Staten bevindt, BNP Paribas te contacteren naar aanleiding van financiële producten en beleggingsdiensten. Indien een vertegenwoordiger van de bank contact zou opnemen met een dergelijke klant terwijl deze zich op het grondgebied van de Verenigde Staten bevindt, dient de klant dat onmiddellijk aan de vertegenwoordiger te melden. Elke klant dient BNP Paribas onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging aan zijn of haar statuut van Amerikaans staatburger of Amerikaans ingezetene.
  • Alle klanten en tegenpartijen van BNP Paribas worden geacht te allen tijde de toepasselijke bepalingen van de ‘Executive Order 13959: Addressing the Threat from Securities Investments that Finance Communist Chinese Military’ en elke hieraan gelinkte toekomstige officiële bepalingen ten volle te respecteren.Image Copyright © BNP Paribas