Werken bij ons

België en daarbuiten

Werken bij BNP Paribas in België betekent dat je deel uitmaakt van een groep die wereldwijd bijna 190.000 medewerkers tewerkstelt in één van de grootste internationale netwerken van alle Europese banken.

In alle landen waar BNP Paribas aanwezig is, wordt erop toegezien de beste mensen op elk niveau aan te werven.

Een beleid voor de hele groep

Om de kwaliteit van de aanwerving te garanderen en mogelijke discriminatie tegen te gaan, heeft BNP Paribas algemene regels en best practices ontwikkeld.

In de praktijk stoelt het rekruteringsproces op drie pijlers – transparantie, objectiviteit en respect – die ervoor zorgen dat het principe van non-discriminatie nageleefd wordt.

De drie uitgangspunten dragen het aanwervingsbeleid in alle landen waar de Groep aanwezig is en stellen de kandidaten centraal in het rekruteringsproces.Images Copyright © BNP Paribas