Geschiedenis

Twee eeuwen bankieren

Het verhaal van BNP Paribas begint in de 19de eeuw, toen de banken die later BNP Paribas zouden vormen werden opgericht en begonnen te groeien. Tijdens de buitengewone industriële ontwikkeling van Europa waren de banken in staat om voldoende kapitaal in te zetten om cruciale economische groei te financieren. De evolutie van BNP Paribas vanaf het prille begin tot vandaag komt neer op twee eeuwen bankgeschiedenis verweven met de geschiedenis van Europa en de hele wereld.

De voorlopers van BNP Paribas

De eerste banken van de Groep werden in 1848 opgericht ter bestrijding van de ernstige economische – en bankencrisis die Frankrijk op dat moment kende. Het waren de discontobanken hieronder:

  • De Comptoir National d’Escompte de Paris (CNEP), die zich al snel specialiseerde in het financieren van de internationale handel en in 1860 pionierswerk verrichtte met de oprichting van een internationaal netwerk. Deze bank was ook een belangrijke financier voor bedrijven en de financiële markt.
  • De Comptoir d’Escompte de Mulhouse, die werd opgericht op initiatief van textielhandelaren en -fabrikanten en die in 1930 werd overgenomen door het dochterbedrijf Banque Nationale de Crédit. Na problemen tijdens de crisis ging deze bank in 1932 verder onder de naam Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie (BNCI). De BNCI stond bekend om zijn handelsdynamiek, zijn innovaties, en de oprichting van een internationaal netwerk vanuit Afrika.

Het ontstaan van BNP, een grote speler in de bankwereld

In 1945 werden de CNEP en de BNCI genationaliseerd. In 1966 fuseerden beide banken tot de grootste Franse staatsbank: de Banque Nationale de Paris (BNP). De BNP droeg bij aan de enorme toename van het aantal bankrekeninghouders in Frankrijk. In 1993 werd de bank geprivatiseerd en onder leiding van Michel Pébereau vonden er vergaande hervormingen plaats.

Paribas, eerste Franse investeringsbank

Na een hevige beursstrijd nam BNP in 1999 Paribas over. Paribas ontstond in 1872 (toen nog onder de naam Banque de Paris et des Pays-Bas) en groeide al snel uit tot de grootste investeringsbank van Frankrijk. De bank had aandelen in veel ondernemingen en was gespecialiseerd in de financiële markten en de financiering van infrastructuur. In 1998 nam Paribas de Compagnie Bancaire over. Dat financiële dienstverleningsbedrijf, opgericht in 1946, was een smeltkroes van pionierende ondernemingen, zoals Cetelem (1953).

Europees leider van wereldformaat sinds 2000

De BNP Paribas Groep werd in 2000 opgericht en is na de integratie van meerdere banken met ook zelf een lang verleden uitgegroeid tot een solide Europese leider.

Ga voor een uitgebreider overzicht van onze internationale geschiedenis naar www.history.bnpparibas


Diepe wortels in België

Onze bank is ontstaan door het samengaan van een aantal solide financiële bedrijven die sinds de 19de eeuw mee de economische en sociale geschiedenis van België hebben bepaald, zoals de Generale Bank (die haar oorsprong vond in de Generale Maatschappij van België, opgericht in 1822) en de Algemene Spaar-en Lijfrentekas (ASLK), gesticht in 1865. Onze bank is stevig verankerd in de maatschappij, met een sterke traditie op het vlak van dienstverlening en steun aan de reële economie.Images Copyright © BNP Paribas